Privacybeleid

Privacy protocol, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Jullie Ceremonie  is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.jullieceremonie.nl

Wilderen 181
4817 VC  Breda
076-5420671 of 06-42091748

Persoonsgegevens die wij verwerken

Jullie Ceremonie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze dienst verzamelt geen gegevens van minderjarigen, tenzij na nadrukkelijke toestemming van ouders of voogd. Deze gegevens worden enkel en na overleg gebruikt ten behoeve van de uitvoering van de dienst.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Jullie Ceremonie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Jullie Ceremonie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Jullie Ceremonie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • Gegevens in onze overeenkomst en factuur: 7 jaar (fiscale bewaarplicht)
  • E-mails, brieven, uitgeschreven speech en overige documenten: 3 maanden na ceremonie

Delen van persoonsgegevens met derden

Jullie Ceremonie verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Contactformulieren

Gegevens die je met ons deelt middels het contactformulier bewaren we enkel voor het doel waarvoor je die aan ons hebt gegeven en deze worden vernietigd na beëindiging van de overeenkomst of drie maanden na de geleverde ceremonie.

Cookies

De website gebruikt cookies om het gebruik te optimaliseren en om gebruik te kunnen maken van bezoekersanalyse.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Analytics

Wij zijn nieuwsgierig hoe vaak onze website wordt bezocht. Wij doen echter geen analyses.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Jullie Ceremonie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@jullieceremonie.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Jullie Ceremonie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij hier vragen over hebt, of het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@jullieceremonie.nl